Fonde og priser

Rektorsekretariatet på Aalborg Universitet administrerer en række fonde og priser. Sekretariatets funktion er i denne forbindelse primært at indhente og behandle indstillinger og ansøgninger. Tildelingen af priserne foregår normalt ved AAU's årsfest.

Æresdoktorgraden

AAU tildeler æresdoktorgraden til personer, der skønnes i så særlig grad at have gjort sig videnskabeligt fortjent, at det findes naturligt, at universitetet hædrer dem med den højeste videnskabelige grad.

I ekstraordinære tilfælde kan æresdoktorgraden ligeledes tildeles for anden forskningsmæssig indsats, hvis denne har betydet et meget væsentligt bidrag til forskningens fremme.

AAU's videnskabelige medarbejdere kan fremsætte forslag til dekanerne om tildeling af æresdoktorgrader. Forslagene skal indeholde en udførlig begrundelse.
 

Kontaktperson

Specialkonsulent Mette Madsen Dam
Tlf.: 9940 3212
E-mail: mem@adm.aau.dk

 

Se æresdoktorer

Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

Aalborg Universitet tildeles hvert år et legat på 150.000 kr. til videreførelse af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris.

Hvert fakultet finder en årets underviser, hvorefter rektor beder Studentersamfundets bestyrelse om at beslutte, hvem af disse der skal modtage prisen.

De 50.000 kr. går til den af de fem personer, som Det Strategiske Uddannelsesråd udvælger som prismodtager. De fire andre indstillede får hver 25.000 kr.

Kriterier og proces for tildeling af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris.

Kontaktperson

Sekretær Merete Wolder Lange
Tlf.: 9940 9493
E-mail: mwl@adm.aau.dk
 

Se prismodtagere

Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris

Nordjysk Universitetsfond har til formål at fremme en forsknings- og vidensbaseret udvikling i Nordjylland ved at styrke AAU's kontakt til eksterne virksomheder, organisationer, institutioner og myndigheder.

Fonden yder støtte til almennyttige forskningsprojekter, herunder, efter ansøgning til Nordjysk Universitetsfonds bestyrelse, støtteydelse til forskningsprojekter med midler fra fonden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Rektorsekretariatet behandler og indstiller ansøgninger til bestyrelsen.

Kontakt

Jurist Signe Hernvig
Tlf.: 9940 3206
E-mail: she@adm.aau.dk
 

Se prismodtagere

Roblon Prisen

Roblon Fonden uddeler hvert år Roblon Prisen til en nybagt AAU-kandidat. For at modtage prisen skal den studerende have gennemført et fremadrettet, innovativt og nyskabende projekt af høj kvalitet, som vil kunne give afsmitning i Nordjylland.

Hovedområderne på AAU indstiller hvert år to specialer til modtagelse af prisen. De tilknyttede vejledere udformer indstillingerne, som indhentes af Rektorsekretariatet. Roblon Fondens bestyrelse udvælger prismodtageren, som modtager 100.000 kr.

Kontaktperson

Specialkonsulent Mette Marie Abildgaard
Tlf.: 9940 9499
E-mail: mma@adm.aau.dk
 

Se prismodtagere

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Spar Nord Fondens Forskningspris

Spar Nord Fondens Forskningspris er på 250.000 kr. og gives hvert år til en yngre forsker som anerkendelse af et særligt fremragende forskningsprojekt.

Alle AAU-ansatte inviteres til én gang om året at indstille motiverede forslag til en prisvinder til et udvalg, bestående af en anerkendt forsker fra hvert hovedområde, som nedsættes af rektor.
 

Kontaktperson

Specialkonsulent Mette Marie Abildgaard
Tlf.: 9940 9499
E-mail: mma@adm.aau.dk

Se prismodtagere