Fonde og priser

Rektorsekretariatet på Aalborg Universitet administrerer en række fonde og priser. Sekretariatets funktion er i denne forbindelse primært at indhente og behandle indstillinger og ansøgninger. Tildelingen af priserne foregår normalt ved AAU's årsfest.

Æresdoktorgraden

AAU tildeler æresdoktorgraden til forskere, der skønnes i så særlig grad at have gjort sig videnskabeligt fortjent, at det findes naturligt, at universitetet hædrer dem med den højeste videnskabelige grad.

I ekstraordinære tilfælde kan æresdoktorgraden ligeledes tildeles for anden forskningsmæssig indsats, hvis denne har betydet et meget væsentligt bidrag til forskningens fremme.

AAU's videnskabelige medarbejdere kan fremsætte forslag til dekanerne om tildeling af æresdoktorgrader. Forslagene skal indeholde en udførlig begrundelse.
 

Kontaktperson

Specialkonsulent Tina Vestergaard Lange
Tlf.: 9940 7374
E-mail: tv@adm.aau.dk

 

Se æresdoktorer

Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

Aalborg Universitet tildeles hvert år et legat på 150.000 kr. til videreførelse af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris.

Hvert fakultet kårer årets underviser, hvorefter Det Strategiske Uddannelsesråd udvælger prismodtageren af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris. Vinderen modtager 50.000 kr. og de fire øvrige indstillede modtager hver 25.000 kr.

Priserne uddeles til universitetets årsfest.
 

Kriterier og proces for tildeling af Det Obelske Familiefonds Undervisningspris.

 

Kontaktperson

Sekretær Merete Wolder Lange
Tlf.: 9940 9493
E-mail: mwl@adm.aau.dk
 

Se prismodtagere

Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris

Nordjysk Universitetsfond har til formål at fremme en forsknings- og vidensbaseret udvikling i Nordjylland ved at styrke AAU's kontakt til eksterne virksomheder, organisationer, institutioner og myndigheder.

Fonden yder støtte til almennyttige forskningsprojekter, herunder, efter ansøgning til Nordjysk Universitetsfonds bestyrelse, støtteydelse til forskningsprojekter med midler fra fonden efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Nordjysk Universitetsfonds bestyrelse besluttede i sommeren 2018 at ændre kriterierne for modtagelse af Innovationsprisen, hvorfor prisen for første gang i 2019 blev uddelt til en ph.d.-studerende. Tidligere var prismodtageren en etableret forsker.
 

Kontaktperson

Fuldmægtig Stine Damborg Nysum
Tlf.: 9940 7026
E-mail: sdn@adm.aau.dk

 

Se prismodtagere

Spar Nord Fondens Forskningspris

Spar Nord Fondens Forskningspris er på 250.000 kr. og gives hvert år til en yngre forsker som anerkendelse af et særligt fremragende ph.d.-forskningsprojekt.

Alle ph.d.-vejledere inviteres til én gang om året at indstille motiverede forslag til en prisvinder til et bedømmelsesudvalg, bestående af en anerkendt professor fra hvert hovedområde. Bedømmelsesudvalget er nedsat af rektor.

Bedømmelsesudvalget indstiller til Spar Nord Fonden, som godkender den endelige vinder af prisen. Prisen overrækkes til universitetets årsfest.
 

Kontaktperson

Chefkonsulent Mette Marie Abildgaard
Tlf.: 9940 9499
E-mail: mma@adm.aau.dk
 

Se prismodtagere

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K, 2.sal
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

NOVI Newtech legatet

NOVI uddeler hvert år et legat til den/de 9.-10. semesters studerende, som kan præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en virksomhed på NOVI i Aalborg.

Legatet består af

  • Kontantbeløb på kr.250.000
  • Kontorlokale på NOVI i 12 måneder til halv pris
  • Regnskabsassistance samt juridisk bistand leveret af NOVI svarende til 50 timer

​Samlet værdi ca. kr. 300.000

Kvalificering

Kandidaten skal søge om legatet på baggrund af en forretningsplan, hvor ideen og udviklingspotentialet fremgår
Forretningsideen skal være så funderet, at kandidaten enten har, eller vil oprette, et selskab mhp. at afprøve forretningskonceptet.

Vi forventer, at kandidaten har viljen til at etablere en virksomhed på NOVI. Samtidig skal kandidaten have lysten til iværksætteri med de udfordringer og risici der måtte følge med.
I tillæg til ovennævnte skal der vedlægges dokumentation på, at kandidaten er 9.-10. semesters studerende (bekræftelse/udtalelse fra AAU om, at den studerende er registreret og aktiv på universitetet).

Proces

Ud af de indsendte ansøgninger udvælges 5-10 ansøgere, der får mulighed for at pitche deres idé for udvalgskomiteen. Pitchet arrangeres således, at der afsættes 20 minutter til præsentation og 10 minutter til spørgsmål.

Ansøgningen skal være under 10 sider i form af et abstract, med beskrivelse af ideen. Herunder skal ansøger bl.a. beskrive hvilket behov/problem, der afdækkes i ansøgningen.

Der er endvidere mulighed for at udarbejde en video til at understøtte præsentationen. Videoen kan evt. uploades i en lukket YouTube-gruppe.

Vi opfordrer ansøgerne til at søge legatet som et team, da al historik viser, at succesraten er markant større i teams.

Annoncering af vinder sker hvert år ved AAU´s årsfest.

Kontakt NOVI med evt. spørgsmål på telefon: 9635 4500

 

se modtagere af legatet