AAU logo

Økonomi og budget

Økonomi og budget

Rektorsekretariatet har ansvaret for den samlede økonomi for AAU Fælles Service, herunder udarbejdelsen af årets budget, økonomiopfølgninger og regnskab. Rektorsekretariatet forestår endvidere diverse økonomiske og statistiske ad-hoc analyser af forskellige tiltag og initiativer.

Budget for AAU Fælles Service

Budgettet viser afdelingernes afsatte midler til deres ordinære drift og udviklingsprojekter samt de afsatte midler til afdelingernes fælles aktiviteter. Budgettet indeholder endvidere en præsentation af de væsentligste opgaver for afdelingerne i de pågældende år.
 

Budgetvejledning for AAU Fælles Service

Budgetvejledningen er udarbejdet til ledelsen og de økonomiansvarlige i afdelingerne i AAU Fælles Service for at sikre en korrekt udarbejdelse af budgetter for AAU Fælles Service. Vejledningen er supplement til Økonomiafdelingens generelle budgetvejledning for Aalborg Universitet.
 

Hent budgetvejledningen (PDF) 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Fuldmægtig Daniel Nygaard Ricken
Tlf.. 9940 9785
E-mail: dnr@adm.aau.dk