Om Rektorsekretariatet på AAU

Rektorsekretariatet på Aalborg Universitet (AAU) er en del af AAU's administration, AAU Fælles Service, og servicerer universitetets øverste ledelse, dvs. AAU’s bestyrelse, rektorat, universitetsdirektør og direktion.

Rektorsekretariatets arbejdsopgaver

Rektorsekretariatet har fokus på ledelsesstøtte og løser opgaver på institutionsniveau inden for information og presse, strategi, daglig ledelsesbetjening, sagsbehandling, økonomi og styrelsesmæssige spørgsmål mv.

Rektorsekretariatet udfører koordineringsopgaver på tværs af institutionen og bistår ledelsen i den løbende kommunikation såvel eksternt med samarbejdspartnere som internt i organisationen. Rektorsekretariatet spiller desuden en central rolle i arbejdet med AAU’s overordnede strategi, udviklingskontrakt og handlingsplaner.

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K, 2.sal
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940