Rektorsekretariatets kerneopgaver

Rektorsekretariatets kerneopgaver

Sekretariatet

Ledelsesstøtte til rektor, prorektor og universitetsdirektør i form af:

  • Udarbejdelse af oplæg og analyser.
  • Koordinering af og opfølgning på rektors og universitetsdirektørens initiativer og projekter.
  • Mødetilrettelæggelse.

Sagsbehandlingsopgaver i form af:

  • Ekspedition af sager.
  • Videreformidling af opgaver.
  • Ressourcestyring (herunder planlægning, budgetlægning og økonomistyring i relation til rektor, bestyrelse og fonde, vedr. AAU Fælles Service og Rektorsekretariatet.
  • Juridisk bistand på det overordnede forvaltningsmæssige plan.

Udviklingsopgaver i form af fx:

  • Organisationsændringer i AAU Fælles Service og AAU generelt.
  • Udvikling af administrative systemer og ledelsesværktøjer.
  • Sekretariatsfunktioner for kollegiale organer og udvalg.

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K, 2.sal
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Mere om afdelingen