organisation for Rektorsekretariatet

Rektorsekretariatet er en del af Aalborg Universitets administration, AAU Fælles Service, der ledes af universitetsdirektøren.  Rektorsekretariatet tager sig af ledelsesstøtte, sekretariatsopgaver, strategisk analyse og styrelsesspørgsmål.

Ledelse af AAU Fælles Service

Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen har ansvaret for, at AAU Fælles Service fungerer som en kompetent serviceorganisation til understøttelse af universitetets ledelse, ansatte og studerende, samt at de love, regler og myndighedskrav, der gælder for universitetet, efterleves. Lederne i den administrative ledergruppe hjælper universitetsdirektøren med denne opgave.
 

læs mere om ledergruppen for aau fælles service på AAU Update

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K, 2.sal
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Mere om afdelingen