Rektors Rådighedssum

Rektors Rådighedssum

Afdelinger, medarbejdere og studerende på Aalborg Universitet har mulighed for at søge om tilskud ved rektor til aktiviteter, større initiativer og strategiske indsatser, der har med AAU's virksomhed at gøre, og som rammer en bred målgruppe.

De primære aktiviteter, der støttes gennem Rektors Rådighedssum er fx arbejds- og studiemiljø, større strategiske satsninger, brede formidlingsaktiviteter m.fl. Rektoratet tager individuel stilling til hver ansøgning ud fra en strategisk betragtning og under hensyntagen til rådighedssummens størrelse.

Bemærk, at der som regel ikke gives midler til faglige formål i relation til institutter og studienævn. Her henvises i stedet til hovedområderne.
 

Sådan søger du tilskud

Ønsker du at søge om tilskud gennem Rektors Rådighedssum, skal du sende en ansøgning inkl. en beskrivelse af aktiviteten samt et balanceret budget til:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk

Tilskuddet udløses efter aktivitetens afholdelse og i det regnskabsår, hvor bevillingen er givet.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet på rektorsekretariatet@adm.aau.dk