sekretariatsopgaver

En af Rektorsekretariatets centrale opgaver er at yde ledelsesstøtte til Aalborg Universitets bestyrelse, direktion og rektorat. Sekretariatet varetager i den forbindelse sekretariatsopgaver, fx i forbindelse med betjening af udvalg.

Sager til fremlæggelse for ledelsen

Har du en sag, som du ønsker at få forelagt ledelsen - fx Rektoratet eller Direktionen - bedes du kontakte en af nedenstående medarbejdere:
 

Kontaktperson vedr. rektor

Rektorsekretær Eva Hansen
Tlf.: 9940 9500
E-mail: evha@adm.aau.dk
 

Kontaktperson vedr. prorektor

Prorektorsekretær Gitte Willum Borup
Tlf.: 9940 7380
E-mail: gbo@adm.aau.dk

 

Kontaktperson vedr. universitetsdirektør

Stillingen er vakant. Kontakt rektorsekretær Eva Hansen
Tlf.: 9940 9500
E-mail: evha@adm.aau.dk

Kontakt vedr. Direktionen og øvrige

E-mail: direktionssekretariatet@adm.aau.dk

E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk

Behandling af høringer

For de universitetsbrede høringer, som Rektorsekretariatet koordinerer, gælder, at disse distribueres fra Rektorsekretariatet til dekansekretariater, institutter og/eller fælles service afdelinger, alt efter hvem, som har berøring med eller interesse i den givne sag.

Efter endt høring indsamler Rektorsekretariatet eventuelle svar og tilbagesender disse samlet fra Aalborg Universitet.

Kontaktperson vedr. høringer

E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk

Betjening af udvalg

Udover bestyrelsen, formandsskabet og direktionen betjener Rektorsekretariatet en række udvalg, som er nedsat af rektoratet og universitetsdirektøren. 

Læs mere om udvalg 

Indstilling af medlemmer

Aalborg Universitet modtager løbende henvendelser fra eksterne udvalg og organer med anmodning om, at universitetet udpeger et medlem til indtrædelse i det givne udvalg, bestyrelse eller lignende.

Rektorsekretariatet videreformidler henvendelsen til det/de relevante fakultet(er) og vender efterfølgende tilbage til pågældende henvendelse med forslag om konkret medlem.

Kontaktperson vedr. indstillinger af medlemmer

Specialkonsulent Tine Corfitsen
Tlf.: 9940 9042
E-mail: tco@adm.aau.dk

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K, 2.sal
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Procedure for udsendelse af dagsorden og referater

Her kan du finde en oversigt over proceduren for, hvem der skal have besked ift. udsendelse af dagsordener og referater fra diverse organer og udvalg.

Hent oversigt over procedure for udsendelse af dagsorden og referater