AAU logo

Strategi og udvikling

Rektorsekretariatet yder ledelsesstøtte i forbindelse med større udviklingsopgaver på Aalborg Universitet, fx sekretariatsbetjening i forhold til udarbejdelse af AAU's strategi samt koordinering af status på udviklingskontrakten i samarbejde med Økonomiafdelingen.

AAU's strategi

Aalborg Universitets strategi fungerer som strategisk ledelsesgrundlag for universitetet.

Strategien, som er understøttende for udviklingen på universitetet, består af universitets mission, vision, særlige værdier og værdigrundlag samt strategiske mål og strategigrundlag. 
 


 

Læs mere om strategien

AAU's udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt er en forpligtende kontrakt med mål mellem AAU og Uddannelse- og Forskningsministeriet. 

Status på udviklingskontrakten koordineres to gange årligt - i forbindelse med årsrapporten og ved halvårsstatus pr. 30. juni - og dens mål drøftes herefter med bestyrelsen, direktionen og institut- og studielederne.
 

Læs mere om udviklingskontrakten

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K, 2.sal
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940