Styrelsesspørgsmål

Styrelsesspørgsmål

Rektorsekretariatet yder bistand på det overordnede forvaltningsmæssige plan. Herunder behandles spørgsmål vedrørende organiseringen af Aalborg Universitet samt henvendelser fra eksempelvis ministerier og Folketingets Ombudsmand.

Organisering af Aalborg Universitet

Opbygningen og organiseringen af Aalborg Universitet følger universitetsloven, vedtægten og delegationsinstruksen. Du kan finde mere information her:

Har du spørgsmål vedr. opbygningen og organiseringen af Aalborg Universitet, er du velkommen til at kontakte Rektorsekretariatet.

Klagesagsbehandling

Rektorsekretariatet behandler klager over Aalborg Universitet samt behandler høringer i klagesager fremsendt af ministerier og Folketingets Ombudsmand.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Fuldmægtig Bettina Thomsen
Tlf.:9940 9728
E-mail: bt@adm.aau.dk