Udvalg og samarbejde

Foruden at betjene bestyrelsen, formandsskab og direktionen varetager Rektorsekretariatet en sekretariatsfunktion for en række udvalg, der er nedsat af rektoratet og universitetsdirektøren.

Administrativ ledergruppe

Rektorsekretariatet forestår sekretariatsarbejdet for den administrative ledergruppe for AAU Fælles Service.

Gruppen holder møder ca. hver 3. uge, hvor punkter om den daglige og strategiske ledelse af administrationen bliver behandlet.
 

Kontakt

Stine Damborg Nysum
Tlf: 9940 7026
E-mail: sdn@adm.aau.dk

Andre udvalg og råd på AAU

Flere udvalg og råd sekretariatsbetjenes ikke fra Rektorsekretariatet. Se liste over disse her.

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K, 2.sal
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Procedure for udsendelse af dagsorden og referater

Her kan du finde en oversigt over proceduren for, hvem der skal have besked ift. udsendelse af dagsordener og referater fra diverse organer og udvalg.

Hent oversigt over procedure for udsendelse af dagsorden og referater