AAU logo

Udvalg og samarbejde

Foruden at betjene bestyrelsen, formandsskab og direktionen varetager Rektorsekretariatet en sekretariatsfunktion for en række udvalg, der er nedsat af rektoratet og universitetsdirektøren.

Administrativ ledergruppe

Rektorsekretariatet forestår sekretariatsarbejdet for den administrative ledergruppe for AAU Fælles Service.

Gruppen holder møder ca. hver 14. dag, hvor punkter om den daglige og strategiske ledelse af administrationen bliver behandlet.
 

Kontakt

Fuldmægtig Carina Hatlehol Jensen
Tlf.: 9940 3214
E-mail: cj@adm.aau.dk

Andre udvalg og råd på AAU

Flere udvalg og råd sekretariatsbetjenes ikke fra Rektorsekretariatet. Se liste over disse her.

Aalborg Universitets Regionale Kontaktråd

AAU's Regionale Kontaktråd har til opgave at udveksle informationer og synspunkter samt rådgive AAU's ledelse på centrale universitetspolitiske områder. Formålet er at kvalificere og udvikle samarbejdet mellem AAU og omgivelserne gennem bl.a. ønsker og krav fra samarbejdspartnere og drøftelse af strategi- og udviklingsplaner for universitetet.

Det Regionale Kontaktråd er sammensat af repræsentanter fra uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervs- og kulturliv, kommuner, region og stat.
 

Kontakt

Specialkonsulent Mette Marie Abildgaard
Tlf.: 9940 9499
E-mail: mma@adm.aau.dk 

Kontakt

Rektorsekretariatet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7K, 2.sal
9220 Aalborg Ø
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Procedure for udsendelse af dagsorden og referater

Her kan du finde en oversigt over proceduren for, hvem der skal have besked ift. udsendelse af dagsordener og referater fra diverse organer og udvalg.

Hent oversigt over procedure for udsendelse af dagsorden og referater